Privacy Verklaring

Privacy Verklaring van Vouchervandaag.nl

Ingangsdatum: 25-05-2018
Update datum: 31-5-2018

Vorige update: 15-05-2017

Privacy Verklaring van Vouchervandaag.nl & Vouchervandaag app

1.Verantwoordelijke instantie

Deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft de manier waarop VoucherCompany B.V., kantoorhoudend aan Diamantlaan 10, 2132 WV te Hoofddorp, Nederland (“VoucherCompany B.V.”, en haar partnerbedrijf WT Trading B.V. (inkoop/verkoop consumentengoederen & Fulfilment) waar wij verder genoemd worden als “VoucherCompany B.V., “wij”, en “ons/onze”) informatie over jou verzamelt, verwerkt en gebruikt. Heb je vragen hebben over de inhoud van dit document kan je contact opnemen op het telefoonnummer: 088 - 55 77 555

VoucherCompany B.V. is hierbij verwerkingsverantwoordelijk.

VoucherCompany B.V., gevestigd aan adres Diamantlaan 10, 2132 WV Hoofddorp (“VoucherCompany B.V.“) is de beheerder van de website Vouchervandaag.nl en biedt jou daarbij een assortiment aan diensten. VoucherCompany biedt een platform aan waarop aanbiedingen worden geplaatst voor vouchers, deals, goederen en uitstapjes van ons en andere verkopers (gezamenlijk: “Verkopers”). Deze Privacyverklaring is van toepassing op informatie die VoucherCompany verzamelt om jou vouchers/aankopen aan te bieden via de Vouchervandaag.nl website, mobiele applicaties, elektronische communicaties of diensten, of andere websites en domeinnamen die VoucherCompany  aanbiedt en gebruikt (zoals bijvoorbeeld Klik-hier.nu en de Vouchervandaag App ) waar deze Privacyverklaring specifiek toepasselijk wordt verklaard. In dit gehele document worden wij en de met ons gelieerde ondernemingen aangeduid als de “VoucherCompany B.V.“.

Wij zullen deze Privacyverklaring regelmatig updaten om onze gebruiken te verduidelijken en om nieuwe of herziene gebruiken op het gebied van privacy weer te geven, zoals wanneer wij nieuwe diensten, functionaliteit of features toevoegen aan de Site. Indien wij materiële aanpassingen aanbrengen, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen, hetzij per e-mail (verzonden naar het e-mailadres aangegeven in jouw account), hetzij per kennisgeving op de Site of anderszins. Je kunt zien wanneer deze versie van de Privacyverklaring is vastgesteld door te kijken naar de “Ingangsdatum” bovenaan.

2. Situaties waarin wij informatie verzamelen en persoonsgegevens die wij verwerken

VoucherCompany B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam, adres, woonplaats/afleveradres en land;
- Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
- Geboortedatum en of leeftijd;
- Geslacht;
- Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer* en eventueel creditcardgegevens*;
- Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze websites of apps, bijvoorbeeld het apparaat type en -eigenschappen, browsertype en -- taal, datum en tijd van de interactie en geanonimiseerd  IP-adres;
- Zoekwoorden die op onze websites of app zijn gebruikt; en
- Gegevens over talenten of interesses ingedeeld in categorieën (dit worden ook wel taxonomieën genoemd).
- Conversaties via de chat en/of e-mail met onze support dienst.
- Transactiegeschiedenis

*Binnen ons eigen systeem worden geen bankrekeningnummers of Creditcard nummers opgeslagen. Wij slaan alleen ID`s op van de betaalreferenties. U voert bank gegevens ook niet op binnen de omgeving van onze website.

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook '4 Doeleinden voor de verwerking').

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacyrecht@vouchercompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Wij hebben daarbij geen mogelijkheden in onze database waarbij wij de eerder genoemde taxonomieën de categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens op kunnen slaan.

4. Doeleinden voor de verwerking

VoucherCompany B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een website of een app, aan te bieden en te kunnen laten werken;
- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en of review verzoeken en informatie over je bestelling en informatie vanuit ons systeem zoals orderbevestigingen;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te sturen;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om alleen bij opt-in je e-mail adres te gebruiken bij het adverteren met Custom Audiences

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- VoucherCompany B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

- VoucherCompany B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

- Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Custom Audiences

Bijvoorbeeld: Vouchervandaag.nl gebruikt het e-mailadres van haar leden  die een aankoop gedaan hebben met opt-in tevens voor Custom Audience targeting via Facebook advertising netwerk en/of Adwords.  Vouchervandaag.nl maakt een Custom Audience aan door (de hash van) e-mailadressen van haar leden te uploaden in een beveiligde advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebook, Instagram/Adwords campagne: alleen deze gebruikers of look a likes krijgen de campagne wel of niet te zien. Zie voor meer informatie over Custom Audience targeting https://developers.facebook.com/docs/reference/ads-api/custom-audience-targeting .

Indien jij geen deel uit wilt maken van een Custom Audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: privacy@vouchercompany.nl Dit betekend niet dat je geen advertenties meer van ons zult tegenkomen omdat er ook op andere manieren geadverteerd wordt dan met custom audiences.

6. Nieuwsbrief/push berichten

Indien je je registreert voor klantgerichte communicatie via nieuwsbrief of push berichten welke aanbiedingen bevatten voor kortingsvouchers, producten, reizen en dagjes uit, zal VoucherCompany zijn best doen om ervoor te zorgen dat de informatie beter bij jou aansluit en de nieuwsbrieven meer specifiek op jou afstemmen op basis van informatie die je met ons deelt, jouw locatie, voorkeuren op het gebied van website browsing (bijvoorbeeld middels cookies), aankoophistorie of op basis van andere kenmerken van jouw relatie met VoucherCompany. Je kunt cookies afwijzen en verwijderen en je op elk moment uitschrijven van nieuwsbrieven door te klikken op de uitschrijflink in elke nieuwsbrief. Je kunt je ook uitschrijven via je persoonlijke account.

Voor (Web) Push berichten kun je je bij elk bericht afmelden.

7. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang. 

Tot slot kunnen we gegevens verwerken op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke profielen van je opbouwen (zie ook '8 Profiling' ). Daarom informeren en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële of review boodschappen toesturen.

8. Profiling

Op onze website en app kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel je in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in '3. Soorten gegevens'. '8. Cookies' voor meer informatie over hoe de gegevens worden verkregen.


Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses ( Zie: 8: Geautomatiseerde besluitvorming) uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in je profiel aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens (ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij je zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij je interesses aansluiten.

Profiling kan een impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met privacyrecht@vouchercompany.nl. We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld je profiel kunnen resetten.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

VoucherCompany B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VoucherCompany B.V.) tussen zit. VoucherCompany B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Onze partner Emarsys gebruiken wij als een verlengstuk van onze eigen website. Data die binnen hun systeem opgeslagen wordt gebruikt om binnen onze website relevante producten te tonen. Zo worden bijvoorbeeld producten die vaak samen bekeken en gekocht zijn bij elkaar getoond om jou te helpen in je customer journey. Dit gebeurd door een geautomatiseerd algoritme wat automatisch de juiste keuzes maakt.

10. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Of gebruiken we jouw gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyses en rapportages zoals de waarde van je bestelling.

Klinkt lekker eenvoudig, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen of al eerder anonimiseren (niet naar de persoon herleidbaar zijn).

Inactieve klantaccounts verwijderen we na uiterlijk 7 jaar, maar anonimiseren wij eerder wanneer er geen activiteit meer heeft plaatsgevonden, Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages. We gaan deze periode de komende tijd nog inkorten waar mogelijk.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.
Als je jouw product door VoucherCompany of haar partners laat repareren of vervangen, bewaren we jouw melding en contactgegevens 7 jaar. Daarna gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming maximaal 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.
Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

11. Delen van gegevens

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens zoals je contactgegevens voor het versturen van je aankopen en het leveren van support en garantie op deze diensten. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met deze verwerkers vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst wanneer dit door de wet is vastgesteld.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij zijn niet betrokken bij het verkopen of verhuren van persoonsgegevens. Wij delen jouw persoonsgegevens niet, behoudens het volgende:

in het geval van een fusie, overname of reorganisatie met een koper van onze onderneming van al onze activa of een substantieel gedeelte daarvan.
om te voldoen aan gerechtelijke bevelen en overheidsverzoeken, of zoals vereist ter ondersteuning op het gebied van auditering, compliance en 'corporate governance'
ter bestrijding van fraude en criminele activiteiten en om onze rechten of de rechten van aan ons gelieerde ondernemingen, zakelijke partners en gebruikers te beschermen, of in het kader van een juridische procedure waar de VoucherCompany B.V. gevolg van kan ondervinden;
in reactie op een dagvaarding, of vergelijkbare juridisch rechtsgeding, waaronder ook die met ordehandhavingsinstanties, toezichthouders en rechtbanken; of
met jouw toestemming of anderszins waar wettelijk toegestaan of voorgeschreven.

12. Sociale login

Bij registratie en inloggen op de Vouchervandaag.nl klantaccount heb je tevens de mogelijkheid om jezelf te authentificeren en jezelf vervolgens met je bestaande profiel aan te melden of in te loggen op het sociale netwerk van Facebook.

Daartoe vind je op de aanmeld- of loginpagina de bijbehorende symbolen van de verschillende providers van de door onze website ondersteunde sociale netwerken. Voordat er verbinding met de provider wordt gemaakt, dien je je uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de onderstaand beschreven procedure en de gegevensoverdracht:

Door het betreffende symbool aan te klikken wordt een nieuw venster (app) geopend, waarin je met je logingegevens voor het sociale netwerk moet inloggen. Nadat je met succes bent ingelogd, deelt het sociale netwerk je mee welke gegevens (naam en e-mailadres) voor de authentificatie in het kader van de registratie- resp. inlogprocedure aan ons worden doorgezonden. Indien je met de gegevensoverdracht akkoord bent gegaan, worden de door ons voor de registratie benodigde velden met de doorgezonden gegevens ingevuld. De door ons voor registratie resp. inloggen benodigde gegevens zijn (i) je naam en (ii) je e-mailadres.

Pas na je uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van de doorgezonden en benodigde data worden je gegevens bij ons opgeslagen en voor de onder punt Zie: (4 Doeleinden voor verwerking)  vermelde doeleinden gebruikt. Via de authentificatie procedure vindt geen koppeling plaats tussen de bij ons aangemaakte Vouchervandaag klantaccount en het desbetreffende sociale netwerk.

Om de authentificatie procedure voor registratie en inloggen te kunnen uitvoeren, wordt je IP-adres naar de provider van het desbetreffende sociale netwerk doorgezonden vanaf je eigen computer. We hebben geen invloed op het doel en de omvang van de gegevensverzameling en op de verwerking van de gegevens door de provider van het betreffende sociale netwerk. Meer informatie hierover lees je in de privacyverklaring van de betreffende provider.

Facebook privacyverklaring – https://www.facebook.com/about/privacy/

Je hebt tevens de keuze om te registreren zonder gebruik te maken van een social plugin.

13. Embedded content 

In aanbiedingen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op Vouchervandaag wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video`s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes gebruik maken van vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Wij hebben er voor gekozen om de No Cookie oplossing van Youtube te implementeren om het gebruik van deze externe cookies tot een minimum te beperken.

14. Cookies, of vergelijkebare technieken die wij gebruiken.

VoucherCompany B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VoucherCompany B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we marketing cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. 

De informatie naar Google Analytics (extern)en Piwik/Matomo (op eigen server) hebben wij geanonimiseerd zodat deze niet naar de persoon te herleiden valt.

Meer informatie over cookies en hoe je deze kunt verwijderen en/of rechten kunt intrekken lees je in onze cookie beleid.

15. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VoucherCompany B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacyrecht@vouchercompany.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Om te reageren dan kunt je dit doen naar privacyrecht@vouchercompany.nl of door een brief te sturen aan:

VoucherCompany B.V.
TAV Privacyrecht

Diamantlaan 10 

2132 WV Hoofddorp

16. Klachten

Mocht je een klacht hebben dan nemen we dat uiterst serieus. Wij verzoeken om de klacht eerst bij onszelf neer te leggen zodat de directie hierop ook op kan acteren. Wij nemen jou privacy uiterst serieus en stuur daarvoor een e-mail met je klacht of zorgen naar: Privacyrecht@vouchercompany.nl

VoucherCompany B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

17. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VoucherCompany B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice support@vouchervandaag.nlof via privacyrecht@vouchercompany.nl